Hatha Yoga

De invalshoek is die van de hathayoga: het lichaam, fysiek-materieel, maar vooral
vitaal-energetisch, zoals het in de eigen ervaring aanwezig is.
De hathayoga is een ontwikkeling (vanaf de 10e eeuw) in het tantrisme dat van de
levensenergieën gebruik maakt op het pad naar non-dualiteit.

De hathayoga richt zich vooral op
de vitale energieën zoals die lichamelijk ervaarbaar zijn en werkt vooral met het energetische
lichaam.

Naast zuiveringsactiviteiten (dhauti), staan de houdingen (âsana’s) en adem- en
ademenergie-oefeningen (
prânâyâma) centraal.

Het lichaam is een instrument om tot bevrijding te komen, allereerst van de
beperkende lichamelijke patronen en energetische kwaliteiten.

Beperkende patronen zitten in
spanning, lokalisatie, oriëntatie, vorm en grootte, die horen bij het lichaamsbeeld en
lichaamsschema.

Energetische kwaliteiten zijn beperkend als zij eenzijdig, niet-harmonisch zijn
in het grotere geheel.

De beoefening van hathayoga is erop gericht de beperkingen op te heffen
en zo zelf vrij te komen.