Non-Dualiteit

Yoga is gericht op non-dualiteit.

a) Non-dualiteit in het energetische lichaam

In de energetisch-lichamelijke sfeer, het energetische lichaam, is er geen scheiding tussen de onderdelen. Het is één energetisch organisme. Als er een bepaald hardnekkig energetisch patroon is, kan die een blokkade en scheiding betekenen. Beoefening van yoga is erop gericht deze op te heffen, zodat er weer een non-dualiteit in het energetische lichaam kan ontstaan.

b) Ruimtelijke non-dualiteit binnen-buiten

In de goede instelling is er een waarneming van binnenuit en van buitenaf.  Dan stel je vast dat er geen scheiding is tussen binnen en buiten: er is één groot ruimtelijk geheel. Net als bij een kruik is er het lichaam met een binnenruimte die dezelfde ruimte is als de buitenruimte. Spanningen en conflicten kunnen alleen optreden als er scheidingen zijn. Als er een ruimte is waarin je thuis bent, vervallen bedreigingen en verdwijnen alle spanningen en conflicten. Er is dus een non-dualiteit binnen-buiten, net zoals er in de lichamelijke sfeer zelf geen scheidingen zijn.

c) Non-dualiteit van lichamen

Ook is er geen echte scheiding tussen de verschillende lichamen het energetische en het fysieke en tussen het grove, subtiele en nog subtielere energetische lichamen. Ze hebben onderling een sterke invloed op elkaar en overgangen zijn er voortdurend.

d) Non-dualiteit van subject en object

Ten slotte is er de non-dualiteit van zijn en zelf-zijn, van object en subject, van energie en bewustzijn. In de ervaring komen deze regelmatig samen. Deze fundamentele non-dualiteit laten herkennen, is de eigenlijke doel van yoga.