Het lichaamsschema

Yoga is er niet alleen gericht op het oplossen van cognitieve patronen.

Hathayoga richt zich vooral op onbewust werkende interne blokkades en andere energetische complexen. Deze beperkende en scheidende patronen zijn meestal niet bewust, doordat ze zo vanzelfsprekend zijn.

Eén type van dit soort patronen betreft de oriëntatie in de ruimte: “Dit is voor en dit is achter, dit links en dat rechts, dit is boven en dat is onder.” Bij de hathayoga neem je houdingen in die zulke patronen doorbreken: “Draai je neus boven de rechter schouder. Wat is nu voor? De richting van je neus of de voorkant van je romp?” Je haalt nu de vaste structuur uit elkaar. Hoe krijg je dan weer een nieuwe harmonie? Dan moet je een hoger standpunt innemen.

Als je je goede instelling aanneemt en zo op een hoger niveau in de ruimte gaat staan en alles loslaat, is er geen probleem.

Hetzelfde kun je ervaren met de tijd. Meestal heb je ook een vaste oriëntatie in de tijd. Het is goed om dat te doorbreken, anders houd je jezelf daarin vast. Je kunt met je neus naar de toekomst en naar het verleden gaan staan. Ook kun je ronddraaien. Dan kom je los van de tijd.

Verder kunnen de patronen genoemd worden

  • de afmetingen van het lichaam en van lichaamsdelen die van belang zijn voor adequaat gedrag in de wereld;
  • de plaats van de lichaamsdelen, ook ten opzichte van elkaar;
  • de vorm van het lichaam en lichaamsdelen
  • de grof-fijn opvatting van het lichaam;

alle op (bijna) onbewust niveau, functionerend in het alledaagse leven zonder dit speciaal te bekijken of te overdenken. Ook deze patronen kunnen door hathayoga vrij worden, zodat daar geen hechting meer in zit. Tegenstellingen worden opgenomen in een non-dualiteit.