Het cognitieve lichaamsbeeld

Dat wat je weet, werkt bij de ervaring van het lichaam heel gemakkelijk door.

Daar moet je bewust van zijn, want de ervaring wordt daardoor sterk kunstmatig en dualistisch.

Bij de ervaring van je energetische handen bijvoorbeeld, met de goede instelling en met je ogen dicht, projecteer je erg gemakkelijk het aangeleerde beeld van je handen op de energetische verschijnselen. Dit cognitieve beeld is energetisch van aard en werkt als een container. Zo beperkt dit beeld de energieën die je ervaart. Het lichaamsbeeld houdt energie vast en sluit haar op in de vorm van het beeld.

Cognitieve kennis en voorstellingen brengen energetisch scheidingen aan. Als deze beelden niet meer aanwezig zijn, blijft er de ruimte (zie de instelling) over en daarin kunnen de energieën zich gemakkelijk ontplooien. Als je als leerkracht hiervan bewust bent, zul je je taalgebruik aanpassen, als je wilt verwijzen naar het energetische.

Je spreekt dan niet meer een biologische taal die verwijst naar het materiële lichaam en niet meer een psychologische taal die verwijst naar indrukken en gevoelens, maar je spreekt dan direct over de vorm, de kwaliteit en de processen van energieën.

Wat ervaar je bij de goede instelling als je met je ogen dicht en met je innerlijke blik naar de lichamelijke sfeer kijkt en niet gaat denken, geen voorstelling gaat maken? Het kunnen dynamische kleuren zijn in een open ruimte: energetische verschijnselen.

Een probleem kan zijn dat het direct ervaren energetische lichaam vrij vaag blijft. Toch is het van belang het op deze wijze te ervaren, omdat er dan geen scheidingen zijn, omdat er dan een non-dualiteit is.