Bestuurlijke organisatie

Bestuurlijke organisatie

De opleiding viel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Advaita Yogaleraren opleiding, kortweg Stichting AYO. Inspirator van de opleiding is Douwe Tiemersma en het beleid is door hem geformuleerd. Paul Wiewel is voorzitter en Mia Luijkx-Molthoff is penningmeester van de Stichting AYO. Voor de coördinatie van de opleiding en de begeleiding van de studenten zijn Marjo Vredenbregt, Paul Wiewel en Deetje de Vries verantwoordelijk. Zij zijn tevens bestuursleden, respectievelijk secretaris en voorzitter en algemeen bestuurslid van de Stichting. In hun functies als coördinatoren en begeleiders dragen zij zorg voor uitvoering van het beleid en fungeren zij als contactpersonen voor docenten en studenten. In de opleiding en tijdens de docentenvergaderingen is er een open communicatie met de docenten en studenten over de uitvoering van het beleid. De verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke vakken ligt bij de desbetreffende docenten zelf.

Douwe Tiemersma

Douwe Tiemersma +2013

 

Helaas hebben wij eerder afscheid van Douwe moeten nemen dan verwacht. Op deze plaats willen we uiting geven aan onze dankbaarheid jegens hem. Dankbaarheid voor alle begeleiding die hij jarenlang aan velen heeft gegeven en voor het vele werk dat hij heeft verricht om deze opleiding, de AYO, mogelijk te maken. De door hem geschreven boeken, teksten, de downloads van satsangs en de hathayoga- en meditatielessen vormen een basis en leidraad voor de uitvoering van het uitgezette beleid in deze opleiding