Welkom

AYO, Advaita Yogaleraren Opleiding volgens de visie van dr. Douwe Tiemersma

De AYO heeft bestaan van 2012 – 2017 en is inmiddels opgeheven vanwege een tekort aan instroom. De afgestudeerden en een aantal anderen die betrokken zijn bij de AYO zijn inmiddels de AYI begonnen. Advaita Yogaleraren Intervisiegroep. Ook dit was een initiatief van Douwe Tiemersma. Wij komen 5 x per jaar bij elkaar met het doel vanuit de openheid en Non-dualiteit elkaar te steunen in onze ontwikkeling en misschien zelfs een Advaita-Yogaboek te schrijven.

Dr. Douwe Tiemersma was behalve Advaitaleraar ook een begenadigd yoga- en meditatiedocent, die een aantal baanbrekende boeken over dit onderwerp heeft geschreven zoals Pranayama,  Chakrayoga en Meditatie.

Door middel van deze website, onze lessen en de AYI proberen wij wat van dit prachtige materiaal te behouden en te delen.

Erkenning

De Advaita Yogaleraren Opleiding is op 24 juni 2016 erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN).

De Advaita yogaleraren Opleiding is door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) positief beoordeeld en ingeschreven.

Er komen steeds meer mensen voor wie non-dualiteit (a-dvaita) heel belangrijk is en die inzien dat hathayoga een nuttig hulpmiddel kan zijn bij de advaitabenadering.

De volgende studenten zijn op 24 juni 2016 als yogadocent afgestudeerd aan Advaita Yogaleraren Opleiding:

De AYO was een unieke yogalerarenopleiding met de volgende kenmerken:

  • geïnspireerd: alle lessen staan direct in dienst van het doel van yoga: non-dualiteit (a-dvaita)
  • gedegen: vierjarige professionele opleiding tot leraar hathayoga, waarbij de hathayoga is ingebed in de ruimere integrale yoga, die ruim aan de eisen van Europese Yoga Unie voldoet.
  • grondig: de methode is die van een bevrijdende yoga vanuit het besef van non-dualiteit en vanuit een diepgaand inzicht in de situatie en mogelijkheden van het fysieke lichaam, maar vooral ook in die van het energetische lichaam (pranayama en chakrayoga) en van het zelfzijn (zie centrale thema’s).

Contactpersoon:

Marjo Vredenbergt

Email Marjo